PERANAN SUDUT-SUDUT YANG TERDAPAT DI PUSAT SUMBER

1.    SUDUT MENGENALI WARGA SEKOLAH
 • Mewujudkan mengeratkan hubungan antara guru dengan guru dan murid dan guru.
 • Memberi peluang kepada murid untuk mengenali semua warga sekolah dengan jelas.
 • Menanam sikap hormat dan sayang murid kepada warga sekolah.
 • Memenuhi konsep " Sekolahku Rumahku ".
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.
2.   SUDUT MURID CEMERLANG KOKURIKULUM
 • Merangsang murid untuk memajukan segala potensi dan bakat pada diri mereka.
 • Menghargai kejayaan murid dalam bidang ko-kurikulum.
 • Menjadi perangsang kepada murid lain untuk mencontohi kejayaan murid yang berjaya.
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.
3.   LAMAN GEMILANG(MURID BERJAYA UPSR)
 • Menghargai kejayaan murid dalam bidang ko-kurikulum.
 • Memberi perangsang kepada murid lain untuk berjaya dalam UPSR.
 • Menjadikan murid berjaya sebagai idola dan sumber inspirasi murid lain.
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.
4.   ALBUM PUSAT SUMBER
 • Merekod segala aktiviri Pusat Sumber Sekolah dalam bentuk gambar.
 • Mencatat segala kenangan yang melibatkan Pusat Sumber.
 • Menampilkan gambar-gambar sudut yang terdapat di dalam Pusat Sumber.
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.
5.   SUDUT PAMERAN BUKU SKRAP
 • Menghargai segala penglibatan murid dalam pertandingan.
 • Menghargai kesungguhan murid dalam melaksanakan segala pertandingan.
 • Menampilkan buku skrap contoh kepada khalayak sekolah,.
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.
6.   SUDUT PAMERAN BUKU BARU
 • Menarik minat murid untuk membaca.
 • Memaklumkan kehadiran buku baru di dalam perpustakaan.
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.
7.   SUDUT KUIZ BESTARI
 • Menarik minat murid untuk menyertai pertandingan.
 • Meletak segala maklumat tentang pertandingan.
 • Memudahkan murid mencari soalan dan jawapan pertandingan.
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.
8.   SUDUT SEJARAH SEKOLAH
 • Menanam semangat sayangkan sekolah pada diri guru dan murid.
 • Memaklumkan sejarah sekolah kepada semua guru dan murid.
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.
9. LAMAN CAKNA PANTUN
 • Menambah pengetahuan murid tentang pantun.
 • Mengekalkan budaya melayu.
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.
10. SUDUT DETIK-DETIK BERSEJARAH
 • Merakam detik-detik bersejarah yang berlaku di sekolah.
 • Menghargai kejayaan sekolah.
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.
11. LAMAN KOLEKSI MAYA

Laman ini mengandungi 3 segmen iaitu:
i.     Sudut Mata Wang Sedunia
ii.    Sudut Koleksi Setem Sedunia
iii.   Sudut Koleksi Kad Telefon dan Kad Pintar Sedunia.
 • Memperkenalkan budaya dunia kepada murid.
 • Memperkenalkan maklumat tentang dunia kepada murid.
 • Menanam minat murid terhadap sesuatu hobi yang berfaedah.
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.

12. SUDUT PAMERAN BERMUSIM
 • Menghargai bakat yang ada pada murid.
 • Menampilkan karya murid kepada khalayak sekolah.
 • Menampilkan rasa keyakinan diri pada murid.
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.
13. SUDUT HASIL KERJA MURID
 • Menghargai segala hasil kerja murid.
 • Menyimpan bahan bercerita dan pupet untuk kemudahan murid.
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.
14. SUDUT PERMAINAN
 • Memperkenalkan permainan yang menguji kepintaran murid.
 • Mengekalkan permainan tradisional
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.
5. SUDUT POHON ILMU
 • Mengantung bahan-bahan pembelajaran sebagai rujukan murid.
 • Mengantung bahan-bahan hasil seni murid.
 • Menghargai hasil kerja murid yang berkualiti.
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.
16. SUDUT BERCERITA
 • Sebagai tempat murid bercerita dan menampikan keyakinan diri yang teguh.
 • Sebagai tempat proses pembelajaran dan pengajaran di luar bilik darjah.
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.
17. SUDUT MAYA PUPET
 • Sebagai tempat murid membuat persembahan pupet dan menampikan keyakinan diri yang teguh.
 • Sebagi tempat proses pembelajaran dan pengajaran di luar bilik darjah.
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.

18. SUDUT WARISAN BUDAYA
 • Untuk mengekalkan warisan budaya yang hampir hilang.
 • Sebagai tempat murid belajar tentang kebudayaan bangsa Malaysia.
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.
19. SUDUT CINTAI KEINDAHAN DAN KEBUDAYAAN NEGARA
 • Untuk memberi peluang kepada murid untuk mengenali semua negeri dan tempat menarik yang terdapat di dalam negara.
 • Menanam sikap menyintai negara sendiri.
 • Memperkenalkan destinasi pelancongan yang terdapat di negara kita.
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.
20. LAMAN BUSANA
 • Memperkenalkan kepada murid tentang jenis-jenis pakaian yang terdapat di negara kita.
 • Menanam sikap sayangi sesama kaum pada diri murid.
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.
21. SUDUT PAMERAN BARANG ANTIK
 • Mengekalkan barang-barang antik yang hampir hilang di dalam pengunaan masyarakat pada zaman sekarang.
 • Menambah ilmu pada diri murid tentang barang-barang antik yang pernah wujud.
 • Memberi peluang kepada murid untuk membezakan teknologi lama dan teknologi sekarang.
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.
22. SUDUT SELF ACCESS LEARNING
 • Memberi peluang kepada murid untuk belajar sendiri.
 • Memberi peluang kepada murid untuk mencari ketenangan.
 • Menarik minat murid untuk ke perpustakaan.
23. SUDUT SEJENAK MEMBACA
 • Memberi peluang kepada murid untuk membaca di mana-mana sudut di dalam                       perpustakaan.
 • Memperkenalkan konsep "Ilmu Ada Di Mana-Mana".
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.
24. SUDUT AKHBAR
 • Untuk memberi peluang kepada guru dan murid mengetahui berita-berita semasa.
 • Mewujudkan budaya membaca yang kuat pada diri guru dan murid.
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.
25. SUDUT RUJUKAN GURU
 • Memudahkan murid mencari bahan rujukan.
 • Menarik minat guru ke perpustakaan.
26. SUDUT RUJUKAN MURID
 • Memudahkan murid mencari bahan rujukan
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.
27. SUDUT KAKTUS
 • Mewujudkan pembelajaran melalui konsep"BENDA HIDUP".
 • Memperkenalkan budaya ilmu bukan sahaja ada di dalam buku.
 • Menanam sikap gemar pada hobi yang berfaedah.
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.
28. SUDUT MAJALAH
 • Untuk mewujudkan budaya membaca pada diri murid.
 • Mempelbagaikan bahan bacaan di dalam perpustakaan.
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.
29. SUDUT HIDUPAN AIR
 • Memperkenalkan benda hidup kepada murid.
 • Memberi ketenangan kepada pengunjung perpustakaan.
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.
30. SUDUT KOLEKSI RANTAI KUNCI
 • Menambahkan ilmu kepada murid melalui benda selain buku.
 • Menggalakan murid mempunyai hobi yang berfaedah.
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.
31. SUDUT PROGRAM NILAM
 • Memudahkan segala urusan yang melibatkan Program NILAM.
 • Melicinkan guru membuat analisis .
 • Memudahkan murid menyelesaikan segala masalah berkaitan Program Nilam.
32. SUDUT ANGKASA LEPAS
 • Mewujudkan kaedah pembelajaran yang mampu menarik minat murid.
 • Mewujudkan lokasi pembelajaran secara pelan dan susun atur yang betul.
 • Menambat perhatian dan pemerhatian murid secara menyeluruh.
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.
33. SUDUT JALAN RAYA
 • Mewujudkan suasana di jalan raya secara harmoni
 • Mendisplin murid tentang undang-undang di jalan raya.
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.
34. SUDUT TOKOH PEMIKIR ISLAM
 • Memberi kesedaran kepada murid tentang kebijaksanaan tokoh-tokoh pemikir Islam.
 • Menjadikan orang yang warak dan bestari sebagai idola mereka.
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.
35. SUDUT INFO AKURIUM
 • Memberi peluang murid untuk mencari minat atau hobi yang berfaedah.
 • Menambah pengetahuan murid tentang hal yang berkaitan dengan akurium
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.
36. SUDUT NOSTALGIA GURU
 • Memberi peluang kepada guru untuk mengabadikan kenangan silam mereka.
 • Memberi peluang kepada murid untuk melihat wajah guru mereka.
 • Menjadikan kejayaan guru sebagai idola dan inspirasi kepada murid.
 • Menarik minat murid ke perpustakaan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...