Tuesday, March 18, 2014

LENCANA SK BANGSAR

Maksud Warna Lencana SK Bangsar
Mata Pelajaran Sejarah Tahun 4 : i-Think buih - Tajuk Mari Belajar Sejarah.Standard Kandungan : 1.3 Sejarah sekolah. Standard Pembelajaran 1.3.5 Menyatakan maksud warna
dan simbol pada lencana dan bendera sekolahMaksud warna lencana SK Bangsar rujuk laman blog di bawah: 
http://pusatsumberskbangsar.blogspot.com/2013/06/lencana-sekolah-kebangsaan-bangsar.html


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...