Wednesday, August 19, 2015

FORMAT NOTA MINTA

SPSK PK 17 : LAMPIRAN 1
NOTA MINTA
Rujukan : SKB 04/23/04 (     )
Tarikh :
Kepada :
Pengetua / Guru Besar
Pn Noriah Bt Ismail
Daripada Cik Norhazalina Binti Hashim                                                                    Jawatan : GPM
Permohonan Mendapatkan Bekalan Peralatan Bagi Tahun 2015
Berhubung dengan perkara tersebut di atas, diharap dapat tuan meluluskan permohonan mendapatkan bekalan seperti berikut :
Bil
Perihal Barang
Kuantiti
Anggaran
Tarikh
Diperlukan
Catatan oleh Pengetua/ Guru Besar


Peruntukan : ____________________________
Subsidiari mata pelajaran :
Baki peruntukan semasa :
Sekian, terima kasih.
Yang benar,
Permohonan di atas diluluskan / tidak diluluskan
T.T Pemohonan                                                                                                                T.T Pengetua/Guru Besar
………………………………………..                                                                           …………………………………………………..
(CIK NORHAZALINA BT HASHIM)                                                                               (PN NORIAH BT ISMAIL)
Tarikh :                                                                                                                 Tarikh :


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...