Saturday, July 14, 2012

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN 2012

14 Julai 2012
LDP - PERASA
Personaliti warna
Kumpulan 2 Tom-tom Bak....Juara binaan paku
Kumpulan 2 ..kumpulan pertama membuat binaan paku...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...