Wednesday, April 2, 2014

HARI USAHAWAN & BSN SCHOOL CARNIVAL

5 April 2014
LATAR BELAKANG PROJEK
· Memberi pulangan keuntungan.
· Penglibatan semua pihak – orang perseorangan, masyarakat setempat, pertubuhan kerajaan dan bukan kerajaan.
· Untuk memupuk semangat bekerjasama, menanam semangat muhibah.
OBJEKTIF
· Sekolah
Ø Menambah keceriaan sekolah.
Ø Mewujudkan prasarana yang kondusif.
· Guru
Ø Memupuk semangat permuafakatan dan perpaduan.
Ø Bekerja dalam satu pasukan.
Ø Memberi pengalaman baru dalam pengurusan dan pelaksanaan aktiviti keusahawanan.
· Masyarakat
Ø Menjalinkan hubungan erat dan harmonis antara masyarakat dan sekolah.
Ø Kesedaran terhadap tanggungjawab akan memberikan impak ke atas kecemerlangan sekolah.
Ø Memberi peluang masyarakat melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan di sekolah.
· Murid
Ø Memberi pengalaman tentang pengurusan sesuatu tugas.
Ø Memberi pendedahan kepada murid tentang keusahawanan.
Ø Mendedahkan murid dengan ilmu pengetahuan, kemahiran, keterampilan, kecerdasan dan interaksi sosial.
Ø Memupuk nilai murni dan jati diri murid.
RASIONAL
· Program karnival ini diolah berlandaskan:
o Memupuk semangat setia kawan.
o Mendekatkan murid dengan suasana keusahawanan.
o Membuka ruang kepada komuniti untuk berinteraksi dengan sekolah. 
Poster

Pertandingan Bakat Hari Usahawan

Plan Jualan


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...