Sunday, October 19, 2014

JADUAL JUALAN BUKU MOBILEBOOKCAFE


4 November 2014 - Selasa
8.30 - 8.45 pagi - 4 Dinamik
8.45 - 9.00 pagi - 4 Efektif
9.00 - 9.15 pagi - 4 Fokus
9.15- 9.30 pagi - 4 Inisiatif
9.30 - 9.45 pagi - 4 Inovatif
9.45 - 10.00 pagi - 4 Kreatif
10.00 - 10. 15 pagi - 5 Dinamik
10. 15 - 10.30 pagi  - 5 Efektif
10.45 - 11.00 pagi - 4 Optimal
11.00 - 11.15 pagi - 4 Progresif
11.15 - 11.30 pagi - 4 Responsif
11.30 - 11.45 pagi - 5 Fokus
11.45 - 12.00 tgh - 5 Inisiatif

5 November 2014 - Rabu
8.30 - 8.45 pagi -  5 Inovatif
8.45 - 9.00 pagi - 5 Kreatif
9.00 - 9.15 pagi - 5 Optimal
9.15- 9.30 pagi - 5 Progresif
9.30 - 9.45 pagi - 5 Responsif
9.45 - 10.00 pagi - 5 Proaktif
10.00 - 10. 15 pagi - 6 Dinamik 6 Efektif
10. 15 - 10.30 pagi  -  6 Fokus  6 Inisiatif
10.45 - 11.00 pagi - 6 Inovatif
11.00 - 11.15 pagi -  6 Kreatif
11.15 - 11.30 pagi -   6 Optimal
11.30 - 11.45 pagi - 6 Progresif
11.45 - 12.00 tgh - 6 Responsif 6 Proaktif

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...