Thursday, May 14, 2015

SUDUT REKREASI PERMAINAN TRADISIONAL

Sudut rekreasi tradisional diwujudkan untuk memberi pendedahan dan maklumat permainan tradisional di Malaysia. Murid diberi peluang bermainan congkak, dam dan batu seremban.


1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...