Sunday, June 21, 2015

FORMAT LAPORAN

1.0 PENGENALAN

2.0 LATAR BELAKANG

2.1 TARIKH PELAKSANAAN

2.2  JAWATANKUASA PELAKSANA

2.3 OBJEKTIF

2.4 KAEDAH PELAKSANAAN

2.5 BAHAN-BAHAN PERALATAN YANG DIGUNAKAN

3.0 HURAIAN PENILAIAN TUGASAN /AKTIVITI

4.0 PENCAPAIAN AKTIVITI

5.0  KEMAJUAN/MASALAH

6.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

7.0 PENUTUP


Disediakan oleh,                                                                              Tarikh:

…………………………..                                  


Disahkan oleh,                                                                                 Tarikh:


……………………………

*LAMPIRAN GAMBAR/ SURAT- MENYURAT/ KERTAS KERJA DLL

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...