Saturday, February 13, 2016

AJK PUSAT AKSES/ICT SK BANGSAR 2016

AJK Pusat Akses/ICT
Penasihat : Pn Noriah Binti Ismail - Guru Besar
Pengerusi: GPK Tadbir dan Kurikulum
Naib Pengerusi :
Pn Nor Shafina Binti Yasak - GPK Hal Ehwal Murid
Pn Norsilah Bt Dali - GPK Kokurikulum
Pn Tanma a/p Rajasegaran - Penyelia Petang
Setiausaha : Cik Norhazalina Binti Hashim
Naib Setiausaha : Encik Nik Zuraidee Bin Nik Mohamed
AJK
Juruteknik Komputer : Pn Siti Nor Hidayah Bt Husni
Ketua Panitia:
1.         En Mohd Zulkarnain Bin Nordin– Bahasa Malaysia
2.         Pn G.Haymalatha A/P M.Govindasamy – Bahasa Inggeris
3.         Pn Nurul Haya Bt Samsudin – Matematik
4.         Pn Suzy Bt Mohamed – Sains
5.         En Najib Bin Jamri  – Pendidikan Agama Islam
6.         Cik Nik Khadijah Bt Nik Hassan – Bahasa Arab
7.         En Shairol Rizal B. Mohd Saad – Pedidikan Jasmani
8.         Cik Nurin Izati Binti Zaitong  – Pendidikan Seni Visual
9.         En  Norzaidi Bin Mohd Jubri – Pendidikan Muzik
10.       Cik Nurul Hayati Binti Bakar – Pendidikan Moral
11.       En Ahmad Rashidi B. Mohd Salleh - Sejarah
12.       En Norhazlesham Bin Mat –Reka  Bentuk Teknologi
13.       Cik Amaliah Binti Aziz – Teknologi Maklumat  Komunikasi
14.       Pn Sarimah Bt Mohamad -Pendidikan Kesihatan
Briged Bestari
4.4.1 Penasihat
i) Menggubal dan melaksanakan dasar penggunaan Pusat Akses Sekolah di peringkat sekolah.
ii) Memastikan perancangan dan pelaksanaan program/aktiviti berjalan dengan lancar.
iii) Memantau pelaksanaan aktiviti Pusat Akses Sekolah dari semasa ke semasa.
4.4.2 Pengerusi
i) Merangka dan merancang pelaksanaan aktiviti Pusat Akses Sekolah sepanjang tahun.
ii) Memastikan dasar penggunaan Pusat Akses Sekolah di peringkat sekolah dipatuhi.
iii) Memastikan pelaksanaan aktiviti Pusat Akses Sekolah berjalan dengan lancar.
iv) Memantau penggunaan dan keberkesanan Pusat Akses Sekolah.
v) Merancang atau mewujudkan Jawatankuasa Kerja, jika perlu, bagi tujuan melaksanakan program /aktiviti yang dirancangkan.
4.4.3 Setiausaha
i) Melaksanakan dasar penggunaan Pusat Akses Sekolah di peringkat sekolah.
ii) Mengurus sediakan mesyuarat Jawatankuasa Pusat Akses Sekolah secara berkala.
iii) Memastikan Pusat Akses Sekolah digunakan dengan berkesan.
iv) Mendapatkan khidmat bantu penggunaan daripada Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri(BTPN) atau Pusat Kegiatan Guru (PKG).
v) Memastikan keselamatan fizikal, sistem dan peralatan.
4.4.4 Penolong Setiausaha
i) Menyediakan jadual bertugas untuk mengawasi penggunaan Pusat Akses Sekolah.
ii) Menyediakan peraturan penggunaan Pusat Akses Sekolah
iii) Memastikan penggunaan Pusat Akses Sekolah direkodkan. Buku log penggunaan dan pergerakan kunci Pusat Akses Sekolah perlu disediakan.
iv) Memastikan aktiviti Pusat Akses Sekolah berjalan dengan lancar.
v) Memantau keberkesanan aktiviti Pusat Akses Sekolah.
vi) Menyediakan laporan penggunaan secara berkala.
4.4.5 Juruteknik Komputer Ft17
1. Menguruskan menyelenggara kemudahan ICT, perisian, perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KMP/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikalberikut : -1.1 Pemeriksaan dan penyenggaraan kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama, komponen-komponen dan aksesori ICT.
1.2 Membantu, memantau dan menyelia Rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall, Proxy,DNS dan lain-lain bagi rangkaian SchoolNet, Egnet, Broadband, InternetAccesss, Pusat Akses dan sebagainya.
1.3 Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP-Address, Gateway, Modem dan sebagainya.
1.4 Meja Bantuan Aras 1(Menerima aduan dan mengenalpasti awalkerosakan).
Help Desk : 03-88843752 / 03-88843752. Laporkan sebarang masalah kerosakan rangkaian LAN atau WAN di Makmal Komputer atau Pusat Akses Sekolah kepada pihak PKG berhampiransebagai Meja Bantuan Aras
1.5 Sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyelenggaraan termasuk mencatat log, memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal, membuat tindakan susulan kepada pihak berkaitan.
2. Membantu menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran.
3. Menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah.
4. Mengurus isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat diperingkatsekolah serta mematuhi kawalan dan prosuder keselamatan dan berkesanselaras dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan olehKPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU.
5. Membantu pihak pengurusan sekolah dalam penyediaan peralatan ICT untuk aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS, HRMIS, SMM,SDM, Sistem Buku Teks dan sebagainya.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan peralatan ICT yang diarahkan dari semasa ke semasa.
4.4.6 Ketua Panitia
i) Melaksanakan program/aktiviti yang telah dirancangkan.
ii) Memastikan semua peraturan penggunaan dipatuhi.
iii) Memastikan peralatan dan rangkaian sentiasa berada dalam keadaan baik.
iv) Menyediakan maklumat laman web atau portal pendidikan (URL) untuk rujukan.
v) Kawal selia penggunaan dan keceriaan Pusat Akses Sekolah.
vi) Membimbing dan melatih pengguna Pusat Akses Sekolah.
4.4.7 Briged Bestari
1.Memainkan peranan membantu Jawatakuasa menguruskan Pusat Akses
Sekolah.
4.4.8 Pusat Akses Sekolah
-Pusat Akses Sekolah mengamalkan konsep ala “cyber cafe” tetapi lebih menjurus kepada pembelajaran. Ia merupakan satu ruang pembelajaran yang disediakan bagi membolehkan murid membuat pembelajaran kendiri (self learning). Murid boleh mencari dan memilih sumber pembelajaran secara sendiri mengikut kadar kendiri, terarah kendiri dan akses kendiri.
-Proses pembelajaran di Pusat Akses Sekolah boleh berlaku pada bila-bila masa. Murid boleh menggunakan
kemudahan Pusat Akses Sekolah pada waktu terluang mereka dan guru bertindak sebagai pemudah cara dengan membuat pemantauan dari semasa ke semasa.
Pusat Akses Sekolah beroperasi pada masa seperti berikut:
• semasa waktu persekolahan • selepas waktu persekolahan
-Keutamaan penggunaan diberikan kepada murid.
-Murid boleh menggunakan Pusat Akses Sekolah ini untuk:
i) Mencari maklumat daripada Internet untuk pembelajaran.
ii) Mengakses sumber maklumat seperti buku-buku,
bahan bercetak atau bahan digital yang berkaitan (e-Learning).
iii) Menyediakan tugasan dan slaid persembahan berkaitan dengan pembelajaran.
iv) Berkomunikasi dengan guru dan murid lain melalui e-mel.

v) Berkolaborasi dengan murid lain.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...