Wednesday, February 24, 2016

PELANCARAN PEMBELAJARAN ABAD KE - 21 DAN SPSK

22 Februari 2016
Kemahiran  pembelajaran abad 21”merujuk kepada  beberapa kompetensi teras iaitu kolaborasi, celik digital, kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah.

Pelajar perlu disediakan dengan kemahiran menangani cabaran dunia pendidikan yang terdedah kepada  pelbagai interpretasi dan kontoversi yang mencabar pemikiran individu.
Peranan Guru
1. Bina persekitaran pembelajaran kondusif yang konstruktif
2. Rangsang pemikiran kritis secara  hands-on & minds-on
3. Meningkatkan kemahiran literasi (maklumat, digital & visual)
4. Galak pembelajaran aktif pelajar  secara koperatif dan kolaboratif
5. Galak kreativiti & inovasi pelajar berbantukan TMK
6. Penerapan inovasi dalam PdP berbantukan TMK

7. Memberi maklum balas berkesan & berterusan

Buku Program


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...