Saturday, February 20, 2016

PERTANDINGAN RESENSI BUKU

19 Februari 2016
Pertandingan Resensi Buku telah diadakan di Bilik Media. Murid diminta membuat fotostat muka buku. Murid perlu membaca buku tersebut. Guru memberi kertas A4, murid menulis :
Judul :
Bilangan muka surat :
Penerbit :
Tahun terbit:
Watak :
Nilai murni :
Buku ini menceritakan ......
Murid diberi peluang menghias resensi buku yang telah siap mengikut kreativiti murid.
Murid menulis maklumat buku yang telah dibaca.


Murid menghias resensi buku.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...