Saturday, March 19, 2016

CONTOH RPH SEJARAH

Mata Pelajaran dan Kelas
SejarahTahun  6 Cemerlang
Tema/Tajuk
salin dari DSKP
Masa
30 minit / 60 minit (catatkan waktu)
Standard Kandungan   

salin dari DSKP (termasuk angka / nombor kelompok)

Standard Pembelajaran

salin dari DSKP ikut perancangan termasuk K

Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid  akan dapat;
tetapkan lebih daripada 1 objektif dan boleh diukur
Aktiviti
senaraikan perancangan aktiviti ikut susunan

EMK
Nilai Murni                           –
KPS                                     -
KBAT                                   -
Dimensi Kewarganegaraan -

nyatakan ENT yang diserap
Bahan Bantu Belajar
senaraikan BBB yang digunakan dalam P&P
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
nyatakan bilang spesifik pencapaian murid terhadap objektif yang ditetapkan
Refleksi
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...