Tuesday, January 10, 2017

JAWATANKUASA PSS 2017

JAWATANKUASA INDUK PSS 2017
PENASIHAT : PN NORIAH BINTI ISMAIL- GURU BESAR
PENGERUSI : PN SITI MAZIAH BINTI MALIK  - GPK TADBIR DAN KURIKULUM
NAIB PENGERUSI :
PN NORSILAH BINTI DALI - GPK HAL EHWAL MURID
ENCIK IKHWAN NAJIB BIN BADAR - GPK KOKURIKULUM
PN TANMA A/P RAJASEGARAN - PENYELIA PETANG
SETIAUSAHA : CIK NORHAZALINA BINTI HASHIM
NAIB SETIAUSAHA : CIK NOR AIN BT CHE ALI@BAHARI
AHLI JAWATANKUASA :
PERPUSTAKAAN :         CIK NORHAZALINA BINTI HASHIM (SESI PAGI)
                                                CIK NOR AIN BT CHE ALI (SESI PETANG)
AJK :
SEMUA KETUA PANITIA
1. PN MASTURA BINTI ABD MANAF– BAHASA MALAYSIA
2. PN G.HAYMALATHA A/P M.GOVINDASAMY – BAHASA INGGERIS
3. PN NURUL HAYA BT SAMSUDIN – MATEMATIK
4.  PN SUZY BT MOHAMED – SAINS
5.  EN NAJIB BIN JAMRI– PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
6.  CIK NIK KHADIJAH BT NIK HASSAN – BAHASA ARAB
7.  ENCIK MUHAMMAD HAFIZ BIN AHMAD TARMIZI -TMK
8.  EN SHAIROL RIZAL B. MOHD SAAD – PEDIDIKAN JASMANI/ KESIHATAN
9.  PUAN NURIN BT ZAITONG – PENDIDIKAN SENI VISUAL
10. EN  NORZAIDI BIN MOHD JUBRI – PENDIDIKAN MUZIK
11. EN AHMAD RASHIDI B. MOHD SALLEH- SEJARAH
12. PN WAN IKA MALINI SYUHADA BT AZMAN -RBT
13. CIK NURUL HAYATI BINTI BAKAR – PENDIDIKAN MORAL

Senarai Tugas Jawatankuasa Induk PSS
1.Merancang kewujudan PSS dan merangka peranan, kepentingan dan strategi
   perkembangannya.
2. Menentukan sumber kewangan PSS.
3. Mengagih dan menyelaraskan peruntukan dalam pembelian bahan-bahan PSS seperti
   bahan cetak (buku dan lain-lain), media teknologi dan bahan-bahan bantu mengajar/
   belajar.
4.Melakukan anggaran perbelanjaan mengurus PSS yang dikemukakan oleh Jawatankuasa
   Kerja.
5.Bertanggungjawab dalam pengurusan penggunaan. Contohnya: menentukan jaduas
   tugas, jadual waktu penggunaan PSS, peruntukan masa pinjaman dan lain-lain
6.Merangka strategi perkembangan PSS iaitu membuat unjuran mengenai keperluan-
   keperluan di masa akan datang. Contoh-contohnya: keperluan fizikal, keperluan bahan-
   bahan dan kegiatan-kegiatan lain seperti pameran dan sebagainya.
7.Merancang untuk mendapatkan bantuan daripada pihak-pihak tertentu dalam bentuk 
  moral dan material. Contohnya: wang tunai, buku-buku, bahan bantu mengajar, bahan
  media teknologi, kepakaran tertentu dan sebagainya.

Pengerusi AJK Induk PSS
1.Sebagai ketua pentadbir, pengurus dan mempengerusikan mesyuarat AJK induk PSS.
2.Memastikan PSS berjalan dengan berkesan demi mencapai objektif-objektif PSS yang
   dirangkakan .
3.Membentuk dasar yang praktikal mengenai perkhidmatan media di sekolah dan
  menyelaraskan kegiatan-kegiatan ini dengan PSS yang lain dengan  bantuan Unit 
  Teknologi Pendidikan (UTP).
4.Merancang dan melaksanakan program untuk mendapatkan alat media serta kemudahan
   kemudahan lain untuk memenuhi keperluan-keperluan pendidikan yang progresif.
5.Menyelaras kursus-kursus dalam perkhidmatan bagi guru-guru yang berminat, berbakat 
  dan memerlukan.
6.Mengadakan perbincangan dengan para-para pegawai Unit Teknologi Pendidikan 
   pelbagai peringkat mengenai program media pendidikan di sekolah.
7.Merancang belanjawan tahunan dan belanjawan jangka panjang dengan kerjasama AJK
   PSS yang lain.
8.Membuat penilaian yang berterusan terhadap kegiatan-kegiatan pengajaran dan
   pembelajaran berasaskan sumber di sekolah.
9.Menjalankan penyelidikan dan percubaan mengenai penggunaan media baru dan yang
   selalu digunakan dengan kerjasama Unit Teknologi Pendidikan.
10.Menyediakan kemudahan membaiki dan mengendalikan alat-alat pengajaran dan
     pembelajaran.
11.Melahirkan satu budaya yang boleh menggalakkan guru-guru dan para pelajar untuk 
    menggunakan bahan-bahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui PSS 
    merentasi kurikulum.
12.Menyebarkan konsep PSS  kepada guru-guru, para pelajar dan masyarakat tempatan.
13.Sentiasa peka dengan perkembangan teknologi dalam pendidikan dan maklumat terkini.
14.Dapat menerima perubahan dalam perkembangan  pendidikan dengan fikiran terbuka
    dari semasa ke semasa

4.1.3 Senarai Tugas Naib Pengerusi AJK Induk PSS
1.Bertanggungjawab kepada Guru Besar
2.Merancang pembangunan sumber manusia PSS dan mengemukakannya kepada 
  Jawatankuasa Induk PSS
3.Mengawal selia dan menyelaras perbelanjaan dan rekod kewangan/stok PSS
4.Mewujudkan hubungan yang baik dengan Agensi luar seperti BTPN, BTP dan lain-lain
    supaya memperoleh pengetahuan yang terkini
5.Mempengerusikan Mesyuarat J/Kuasa Kerja
6.Merangka Program Tiga Tahun PSS bersama AJK PSS
7.Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar
8.Memilih dan melantik Guru-guru PSS bersama Setiausaha

4.1.4 Senarai Tugas Setiausaha AJK Induk PSS
1.Membantu dalam pengelolaan, pentadbiran dan penggunaan PSS
2.Mentadbir, menyelaras perkhidmatan PSS
3.Merancang skim latihan untuk guru-guru PSS, guru-guru lain, Kerani PSS dan Pengawas
   PSS
4.Memilih dan melatih Pengawas PSS, Pelajar dan Pembantu PSS
5.Menyediakan Bibliografi untuk kegunaan guru dan pelajar
6 Merancang bersama AJK PSS segala aktiviti PSS untuk sepanjang tahun
7.Menyediakan laporan, taklimat dan memaklumkan kepada semua pihak yang berkenaan
   mengenai perkhidmatan PSS
8.Menguruskan mesyuarat-mesyuarat Jawatankasa Induk dan Kerja PSS
9.Menyediakan perancangan dalam penggunaan dan pembangunan PSS dan
    mengemukakannya kepada Jawatankuasa Induk pentadbiran PSS
10.Mengurus perbelanjaan dan rekod kewangan PSS
11.Merangka dan menghasilkan Program Tiga Tahun PSS bersama AJK PSS
12Menjadi Setiausaha Jawatankuasa pentadbiran PSS
13.Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar/Pengetua/GPK 1
14.Bertanggungjawab terhadap pengurusan rekod dan fail berkaitan PSS
15.Memastikan semua aktiviti yang dirancang berjalan dan dilaksanakan mengikut
     perancangan 
Senarai Tugas Ketua Panitia Mata Pelajaran
1.Membantu Jawatankuasa PSS memilih dan mendapatkan  alat dan bahan pengajaran
   dan pembelajaran yang sesuai untuk kegunaan guru dan pelajar
2.Membantu Jawatankuasa PSS menilai keberkesanan alat dan bahan media yang dibeli
   atau dihasilkan sendiri
3.Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh Guru Besar.
4.Merancang pembangunan koleksi bahan mengikut mata pelajaran.
5.Merancang satu inovasi untuk setiap panitia.
6.Membantu menyusun, mempromosi dan menyediakan senarai alat/bahan mengikut
kemudahan guru-guru.
Jawatankuasa Kerja PSS 2017
Penasihat : Pn Noriah Binti Ismail- Guru Besar
Pengerusi : Pn Siti Maziah Binti Malik  - GPK Tadbir Dan Kurikulum
Naib Pengerusi :
Pn Norsilah Binti Dali - GPK Hal Ehwal Murid
Encik Ikhwan Najib Bin Badar - GPK Kokurikulum
Pn Tanma A/P Rajasegaran - Penyelia Petang
Setiausaha : Cik Norhazalina Binti Hashim
Naib Setiausaha : Cik Nor Ain Bt Che Ali@Bahari
AJK:
Proses Teknik Buku
1.Pn Zalina Bt Mohamad
2. Pn Anita Juliana Bt Mohammad
3. Pn Nik Norhafizah Bt Nik Abdullah
4. Cik Janariah Bt Abdullah
Kad PSS:
Sesi Pagi :
1.Pn Razliana Bt Zulkafli
2.Pn Ku Fatin Azirah Bt Ku Yahya
Sesi Petang :
1.Cik Nor Ain Bt Che Ali@Bahari
2.Pn Rubiah Bt M. Ayob
Blog PSS, Media /Fb/ Instragram
1.Norhazalina Bt Hashim
2. Pn Razliana Bt Zulkafli
Makmal Komputer :
1.Nik Zuraidee Bin Nik Mohamed
2. Encik Muhammad Hafiz Bin Ahmad Tarmizi
Pra Sekolah
1.Cik Amie Bt Ismail
2.Pn Azira Bt Raja Yusof
Video Korporat PSS :
1.Encik Norfahmi Bin Norhisham
2.Encik Muhammad Arif Bin Alias
Bahan Bantu Belajar
1.Encik Taufiq Bin Ibrahim
2.Cik Shangkari a/p Sivabalan
3. Encik Mohd Sharul Anuar Bin Omar
4. Encik Mohd Hussaini B. Hashim
5. Semua Ketua Panitia
Keceriaan :
1.Cik Mohanapriya
2.En Mani Arasan a/l Parameswara
3.Pn Amaliah Bt Aziz
4.Puan Siti Aminah Bt Nik Ismail
5. Cik Nur Syuhada Bt Mohd Din
Bilik Media
1.Cik Razliana Bt Zulkafli
2. Pn Juraidah Nadiah Bt Rahmat
3. Encik Taufiq Bin Ibrahim
4. Encik Muhamad Sofian Bin Husin
Senarai Tugas Jawatankuasa Kerja PSS
1. Menyelaraskan semua program media yang dirancang dan dilaksanakan.
2.Mendapatkan peruntukan perbelanjaan pengurusan dan pembangunan Pusat Sumber.
3.Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan PSS untuk dimajukan ke Jawatankuasa Induk.
4.Menyediakan laporan tahunan Pusat Sumber Sekolah.
5.Merancang  dan melaksanakan program perkembangan kakitangan.
6.Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan.
7.Menggalakkan guru dan pelajar menggunakan pelbagai media pendidikan yang terdapat di Pusat Sumber.
8.Bertindak sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan aktiviti Pusat Sumber.
 Senarai Tugas Guru Perpustakaan Sesi Pagi Dan Petang
1.Membantu Penyelaras dalam pengurusan dan pentadbiran PSS
2.Mengkelas, merekod dan mengkatalog koleksi bahan perpustakaan
3.Menjalankan kerja-kerja membaik pulih, menyemak dan menghapuskira koleksi/bahan perpustakaan
4.Menceriakan suasana perpustakaan supaya dapat menarik minat pelajar menggunakan perpustakaan
5.Menyediakan rancangan pembangunan fizikal, perabot dan koleksi bahan
6.Menyediakan perancangan dan melakukan promosi  aktiviti perpustakaan yang bersesuaian dengan objektif PSS
7.Menubuhkan Jawatankuasa  Guru Pembantu Perpustakaan  dan pengagihan bidang tugas
8.Mengadakan orientasi bagi pelajar-pelajar baru supaya mereka tahu menggunakan PSS dengan baik dan betul
9.Mempromosi dan mempamerkan koleksi bahan-bahan baru yang diterima untuk makluman guru dan pelajar
10.Mengatur jadual waktu penggunaan perpustakaan mengikut keperluan di sekolah
11.Melatih dan menyelia Pengawas Pusat Sumber untuk membantu menguruskan perpustakaan
12.Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan.
13.Memperoleh dan menyemak Bibliografi-bibliografi, Katalog-katalog daripada penerbit-penerbit atau punca-punca tertentu untuk mengetahui jenis-jenis buku yang perlu dan dapat dibeli.
14.Mengajar kemahiran pengendalian maklumat kepada guru-guru, dan pelajar mengikut keperluan.
15. Menjalankan kerja menyemak stok pada hujung tahun.
 Senarai Tugas AJK Bahan Bantu Belajar
1.Mencatat semua bekalan alat perkakasan (hardware) dan bahan-bahan perisian     (software) yang dibeli atau diterima ke dalam buku stok alat Bantu mengajar.
2.Mengelas,mengkatalog dan melabel semua bahan yang dibeli atau diterima.
3.Menyediakan dan mengedar katalog BBB untuk pengetahuan guru-guru dan para pelajar.
4.Mewujudkan budaya peminjaman dan penggunaan peralatan yang sitematik dan berkesan khususnya bagi keperluan pengajaran guru.
5.Melaporkan sebarang kerosakan alat BBB kepada Penyelaras PSS supaya tindakan segera boleh dilakukan untuk penggantian atau pembaikian.
6. Menentukan semua perlatan BBB agar setiasa dalam keadaan baik untuk digunakan.
7. Menyediakan buku rekod pinjaman untuk tujuan penyemakan oleh pihak pengurusan atau oleh pegawai-pegawai pendidikan.
8. Membantu dan menjalankan tugas yang berkaitan dengan PSS seperti yang diarahkan oleh pihak pentadbiran.
 Senarai Tugas AJK Bilik Media
1.Menjaga peralatan yang berkaitan audio dan visual.
2.Menyediakan dan menguruskan pengunaan perlalatan audio dan visual secara bersistematik.
3.Menyedikan buku rekod pinjaman peralatan perlalatan audio dan visual bagi tujuan penyemakan pihak pengurusan.
4. Memastikan semua peralatan perlalatan audio dan visual sentiasa dalam keaadaan yang baik.
5.Melaporkan sebarang kerosakan alat BBM kepada Penyelaras PSS supaya tindakan segera boleh dilakukan untuk penggantian atau pembaikian.
6.Menyediakan bahan software P&P yang dimuat turun dalam laman web.
7.Mencatat semua bekalan alat perkakasan (hardware) dan bahan-bahan perisian (software) yang dibeli atau diterima ke dalam buku stok alat Bantu mengajar.
8. Membantu dan menjalankan tugas yang berkaitan dengan PSS seperti yang diarahkan oleh pihak pentadbiran.
 Senarai Tugas AJK Proses Teknik Buku
1. Membantu Guru Pusat Sumber memproses buku baru dalam sistem automasi.
2.Memilih buku yang sesuai untuk PSS.
3.Mengecap hak milik, nombor perolehan dan nombor panggilan baru.
4. Menulis nombor perolehan dan nombor panggilan buku baru.
5. Menaip maklumat buku baru dalam sistem automasi S-Lib.
6.Mencetak bar kod nombor perolehan dan nombor panggilan.
7.Melabelkan bar kod nombor perolehan dan nombor panggilan.
8.Menyusun buku baru yang telah diproses di rak buku baru.
 Senarai Tugas AJK BLOG/ FB/ Instagram PSS SK Bangsar
1. Menyediakan bahan-bahan promosi untuk setiap aktiviti PSS
2. Mengambil gambar aktiviti yang dilaksanakan di sekolah untuk koleksi PSS
3. Membantu mengemas kini Blog / FB/ Instagram PSS.
 Senarai Tugas AJK Keceriaan
1. Merancang dan melaksana susun atur PSS
2.Memastikan suasana PSS sentiasa ceria
3.Menghias dan menyediakan Sudut Pameran
4.Memberi idea atau pandangan untuk menceriakan PSS
5.Pengubahsuaian kedudukan rak, perabot, alat dan sebagainya mengikut 
   rancangan penggunaan.
6.Susunan dan peruntukan perabot serta alatan mengikut ruang yang diperlukan.
7.Panduan dan label tunjuk arah dilekatkan di tempat yang tertentu.
8.Pameran peraturan dan panduan untuk membantu pelajar mencari dan     
   mengguna maklumat.
9.Poster, carta dan gambar - gambar dilekatkan di tempat yang bersesuaian.
 Senarai Tugas AJK Kad PSS
1.Mengambil gambar murid.
2. Menaip maklumat murid dalm sistem automasi s-Lib
3. Mencetak dan meliminate kad PSS.
4. Mengedarkan kad PSS yang telah siap kepada murid-murid.
 Senarai Tugas AJK Video Korporat PSS
1.Mengumpul gambar aktiviti dan pencapaian terbaik sekolah tahun 2013-2015.
2.Menyediakan video korporat PSS untuk pemantauan PSS Cemerlang.
 Senarai Tugas AJK Makmal Komputer
1.Sentiasa menyampaikan segala maklumat mengenai aktiviti Pembestarian Sekolah,Teknikal ICT dan 1Bestarinet daripada BTPNWPKL / PKG kepada Pentadbir dan warga sekolah.
2. Melaksanakan Pembudayaan ICT yang diarahkan oleh KPM/BTPNWPKL/PKG secara berkala kepada seluruh warga sekolah.
3.Sentiasa mengadakan perbincangan dan persetujuan bersama dengan Pentadbir Sekolah dan BTPNWPKL/PKG dalam melaksanakan aktiviti ICT.
4. Bertanggungjawab menguruskan segala peralatan ICT bekalan KPM yang ditempatkan di sekolah supaya sentiasa dalam keadaan selamat dan berfungsi dengan baik.
5. Melatih AJK Komputer / Briged Bestari dalam membantu menguruskan hal ehwal pengurusan ICT pada setiap hari.
6. Menyediakan BUKU REKOD yang ditetapkan dan merekod segala aktiviti penggunaan makmal dan peminjaman peralatan ICT serta AKTIVITI HARIAN ICT
7. Sentiasa membuka dan menyemak kandungan email sekolah 2 kali sehari.
8. Sentiasa merujuk kepada Pegawai PKG untuk sebarang pertanyaan, maklumat , atau informasi mengenai pelaksanaan sesuatu aktiviti ICT.
9. Melaksanakan SEGALA TUGASAN GURU PENYELARAS ICT / BESTARI yang telah ditetapkan dalam BUKU PANDUAN PENGURUSAN ICT SEKOLAH WPKL 2014 oleh BTPNWPKL.

JAWATANKUASA PROGRAM NILAM 2017
PENGERUSI : PN NORIAH BINTI ISMAIL- GURU BESAR
NAIB PENGERUSI :
PN SITI MAZIAH BINTI MALIK  - GPK TADBIR DAN KURIKULUM
PN NORSILAH BINTI DALI - GPK HAL EHWAL MURID
ENCIK IKHWAN NAJIB BIN BADAR - GPK KOKURIKULUM
PN TANMA A/P RAJASEGARAN - PENYELIA PETANG
PENYELARAS : CIK NORHAZALINA BINTI HASHIM
SETIAUSAHA : CIK NOR AIN BT CHE ALI@BAHARI
GURU NILAM PAGI : CIK NIK KHADIJAH BINTI NIK HASSAN
GURU NILAM PETANG : CIK NOR AIN BT CHE ALI
 KETUA NILAM ALIRAN
TAHUN 1 :PN NOOR FAZRIENA BT YAAKUB
TAHUN 2 : PN ROSLINA BT SAID
TAHUN 3 : PN LALITHA A/P RASALINGAM
TAHUN 4 : PN NADIAH BT DAUD
TAHUN 5 : PN SHUNITA ROY
TAHUN 6 : ENCIK NORHAZLESHAM BIN MAD
GURU RAKAN PEMBACA SESI PAGI
1. PN SURINDERJEET KAUR
2. PN NAZMAZURA BINTI MAT ARIS
3. PN SUZANA BT MD NAWAWI
4. EN MANSOR BIN KAMIS
5. PN NADIA BT SANUSI
GURU RAKAN PEMBACA SESI PETANG
1. ENCIK MOHD SALMAN BIN MOHD YUSOP
2. PN VANITHA A/P SANASAYA
3. PN FARA FADILAH BT MOHAMED
4. PN ADAWIYAH BT LOMAN
5. PN ROBIATUL ADAWIYAH BT MOHD ROMLI
JURUKAMERA :
1. ENCIK MOHD HAFIZI BIN ABDULLAH
2. CIK RAZLIANA BINTI ZULKAFLI
DOKUMENTASI :
CIK NORHAZALINA BINTI HASHIM
CIK NOR AIN BT CHE ALI
SEMUA KETUA PANITIA
SEMUA GURU KELAS


JAWATANKUASA PUSAT AKSES / ICT 2017

PENASIHAT : PN NORIAH BINTI ISMAIL- GURU BESAR
PENGERUSI : PN SITI MAZIAH BINTI MALIK  - GPK TADBIR DAN KURIKULUM
NAIB PENGERUSI :
PN NORSILAH BINTI DALI - GPK HAL EHWAL MURID
ENCIK IKHWAN NAJIB BIN BADAR - GPK KOKURIKULUM
PN TANMA A/P RAJASEGARAN - PENYELIA PETANG
SETIAUSAHA : CIK NORHAZALINA BINTI HASHIM
NAIB SETIAUSAHA : ENCIK NIK ZURAIDEE BIN NIK MOHAMED
(GURU PENYELARAS BESTARI)
AJK :
1.         PN SITI NOR HIDAYAH BT HUSIN – JURUTEKNIK KOMPUTER
2.         PN MASTURA BT ABD MANAF – BAHASA MALAYSIA
3.         PN G.HAYMALATHA A/P M.GOVINDASAMY – BAHASA INGGERIS
4.         PN NURUL HAYA BT SAMSUDIN – MATEMATIK
5.         PN SUZY BT MOHAMED – SAINS
6.         EN NAJIB BIN JAMRI– PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
7.         CIK NIK KHADIJAH BT NIK HASSAN – BAHASA ARAB
8.         ENCIK MUHAMMAD HAFIZ BIN AHMAD TARMIZI  -TMK
9.         EN SHAIROL RIZAL B. MOHD SAAD – PEDIDIKAN JASMANI
10.       PUAN NURIN BT ZAITONG – PENDIDIKAN SENI VISUAL
11.       EN  NORZAIDI BIN MOHD JUBRI – PENDIDIKAN MUZIK
12.       EN AHMAD RASHIDI B. MOHD SALLEH- SEJARAH
13.       PN WAN IKA MALINI SYUHADA BT AZMAN -RBT
14.       CIK NURUL HAYATI BINTI BAKAR – PENDIDIKAN MORAL

15.       PN SARIMAH BT MOHAMAD -PENDIDIKAN KESIHATAN

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...