Friday, January 4, 2013

FORMAT PENYEDIAAN LAPORAN TAHUNAN PUSAT SUMBER SEKOLAH1.    Pengenalan – Sejarah PSS
2.    Kedudukan :Ø  Pelan Lokasi
Ø  Pelan Susun Atur Dalaman Perpustakaan dan Bilik-Bilik Lain
3.    Carta Organisasi
Ø  AJK Induk PSS
Ø  AJK Kerja PSS
Ø  AJK Pengawas Perpustakaan
4.    Minit Mesyuarat
Ø  Jawatankuasa Induk PSS
Ø  Jawatankuasa Kerja PSS
5.    Laporan Kewangan PCG/PSS
6.    Brosur PSS
7.    Laporan Aktiviti PSS
Ø  Tarikh Pelaksanaan
Ø  Tempat Aktiviti Dijalankan
Ø  Objektif/Tujuan Aktiviti
Ø  Kumpulan Sasaran
Ø  Jawatankuasa/Pihak Terlibat (Jika Perlu)
Ø  Aktiviti Yang Dijalankan
Ø  Hasil Aktiviti
Ø  Keistimewaan Aktiviti Yang Ingin Ditonjolkan
Ø  Gambar Aktiviti
8.    Perancangan jangka panjang dan jangka pendek
9.    Carta Gantt Aktiviti PSS
10.  Perancangan Tahunan
11.  Statistik Penggunaan PSS (dalam bentuk graf dari bulan Januari hingga Oktober)
12.  Statistik Pinjaman Buku Oleh Pelajar dan Guru
13.  Statistik Pinjaman Bahan Bukan Buku Oleh Pelajar Dan Guru

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...