Tuesday, February 3, 2015

ORIENTASI PUSAT SUMBER SK BANGSAR UNTUK MURID TAHUN 4

1.0         PENDAHULUAN
Pusat Sumber Sekolah atau lebih dikenali sebagai PSS adalah satu tempat di mana dikumpulkan segala jenis alat dan bahan media pendidikan.   
Pusat  Sumber Sekolah (PSS) memainkan peranan penting dalam mempertingkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah. Ia berfungsi dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran supaya lebih berkesan dan memberi sokongan kepada usaha belajar sendiri berasaskan sumber.
Pusat Sumber SK Bangsar terletak di Blok A aras 2. Pelbagai kemudahan, perkhidmatan dan aktiviti yang dapat menarik minat murid SK Bangsar mengunjungi PSSSKB bagi membaca dan mencari maklumat.

2.0 MATLAMAT
            Memberi pendedahan dan pengetahuan mengenai kemudahan  dan perkidmatan yang terdapat di Pusat Sumber SK Bangsar.

3.0TARIKH / MASA / TEMPAT
Selasa 27 Januari 2015
7.30 – 8.00 Pagi – 4 Dinamik
8.00-8.30 Pagi – 4 Efektif
11.00 – 11.30 Pagi - 4 Fokus
Rabu 28 Januari 2015
7.30 – 8.00 Pagi  - 4 Inisiatif
8.30 – 9.00 Pagi – 4 Inovatif
9.00 – 9.30 Pagi – 4 Kreatif
11.00 – 11.30 Pagi – 4 Optimal
11.30 – 12.00 Tengah Hari – 4 Progresif
Khamis 29 Januari 2015
9.00 – 9.30 Pagi – 4 Proaktif
9.30 – 10.00 Pagi – 4 Responsif
Pusat Sumber SK Bangsar.

4.0 SASARAN
Kumpulan sasaran program ini adalah seperti berikut :
Murid Tahun 4

5.0 OBJEKTIF
1. Menarik minat murid mengunjungi Pusat Sumber SK Bangsar.
2. Meningkatkan  kesedaran tentang pentingnya kemudahan yang bermaklumat.
3. Memupukkan sikap bertanggungjawab terhadap PSS.
4. Menjadikan kawasan PSS selesa dan mendorongkan pembelajaran di   
    kalangan murid.
5. Peningkatkan kehadiran murid ke PSS dan peminjaman buku.

6.0  KPI (INDIKATOR OUTPUT)
  1. Mewujudkan perkhidmatan lebih mesra dan kondusif.
  2. Menambah koleksi buku bahan bacaan bagi Program NILAM.
  3. Memberi cenderahati buat pengunjung bertuah setiap bulan.
  4. Menjadikan laluan maklumat di luar PSS.

7.0  IMPLIKASI KEWANGAN
Bil
Bahan
Jumlah
1.
Kelas terbaik
35 orang murid x RM 5

RM 175.00

Jumlah
RM 175.008.0 JAWATANKUASA PELAKSANA
Jawatankuasa yang akan melaksanakan program ini adalah seperti di bawah :
JAWATANKUASA PROGRAM
Penasihat                  : Pn Che Norizam Binti Abdullah – Guru Besar
Pengerusi                 : Pn Siti Maziah Binti Abdullah- GPK Tadbir dan Kurikulum
Naib Pengerusi        : Pn Nor Shafina Bt Yasak- Gpk Hal Ehwal Murid
  Pn Norsilah Bt Dali - Gpk Kokurikulum
  Pn Tanma A/P Rajasegaran - Penyelia Petang
Penyelaras                : Cik Norhazalina Binti Hashim
Setiausaha               : Pn Rafeah Binti Badaruddin
Bendahari                 : Pn Zalina Binti Mohamad
Jurukamera               :  Encik Zulkifli Bin Saad
AJK                             : Pn Nor A’ain Bt Hasanuddin (Ketua Aliran Tahun 4)
                                      Semua Guru Tahun 4

9.0 STRATEGI PELAKSANAAN
Orientasi Pusat Sumber SK Bangsar. Penerangan peraturan sebelum masuk ke PSS dan perkhidmatan yang disediakan di PSS. Taklimat Program NILAM dan cara untuk menulis maklumat buku yang dibaca ke dalam buku NILAM.

9.1       JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM
Selasa 27 Januari 2015
7.30 – 8.00 Pagi – 4 Dinamik
8.00-8.30 Pagi – 4 Efektif
11.00 – 11.30 Pagi - 4 Fokus
Rabu 28 Januari 2015
7.30 – 8.00 Pagi  - 4 Inisiatif
8.30 – 9.00 Pagi – 4 Inovatif
9.00 – 9.30 Pagi – 4 Kreatif
11.00 – 11.30 Pagi – 4 Optimal
11.30 – 12.00 Tengah Hari – 4 Progresif
Khamis 29 Januari 2015
9.00 – 9.30 Pagi – 4 Proaktif
9.30 – 10.00 Pagi – 4 Responsif

10.00 KAEDAH PEMANTAUAN
Pemerhatian secara berterusan.

Disediakan oleh :                                                    

…………………………………..                             
( CIK NORHAZALINA HASHIM)                          
PENYELARAS       
Tarikh : 26 Januari 2015                            

Ulasan : Adalah menjadi harapan kepada AJK Jawatankuasa  dapat diterima dan akan berjalan seperti yang telah dirancang. Semoga program ini mendapat manfaat kepada semua pihak.


*Diluluskan / Tidak Diluluskan


…………………………………..
Tarikh : 26 Januari 2015

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...