Thursday, July 9, 2015

CONTOH ISI KANDUNGAN BROSUR BILIK KHAS

CONTOH KANDUNGAN BROSUR

1.    Muka hadapan

i.        Selamat datang ( nama bilik )
ii.      Nama dan alamat sekolah
iii.    No.telefon dan no.fax.
iv.    Alamat email, laman web, blog
v.      Moto
vi.    Gambar bilik
vii.  Disediakan oleh : ( nama penyelaras bilik )

2.    Bahagian 2 :

i.        Visi dan Misi sekolah
ii.      Objektif bilik
iii.     Carta Organisasi

Pengerusi           :           Guru Besar
N.Pengerusi       :           GPK 1
Penyelaras          :
Setiausaha         :
AJK                       :

3.    Bahagian 3 & 4 : Maklumat ringkas bilik

i.              Lokasi
ii.            Keluasan ( panjang x lebar )
iii.           Kemudahan yang terdapat dalam bilik
iv.           Gambar yang berkaitan

4.    Bahagian 5 : Perkhidmatan

i.              Jenis perkhidmatan yang disediakan. Senarai aktiviti
ii.            Masa perkhidmatan

5.    Bahagian 6 :

                                       i.               Catatan dsb.

 
Muka depan


Muka belakang

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...