Monday, July 6, 2015

BUKU SUMBANGAN UNIVERSITI MALAYA

Pihak Universiti Malaya telah memberi sumbangan buku bahasa Inggeris bahan bacaan tambahan untuk murid-murid SK Bangsar.

Pengawas PSS mengecap hak milik, nombor perolehan dan pengelasan

Dr Khadijah Bt Mohd Khalid
Pengarah Inpuma
Universiti Malaya.
(u.p Dr Kamaruzaman Bin Noordin)
Tuan,
PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN BEKALAN BUKU-BUKU BACAAN UNTUK PSS SK BANGSAR
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
2.            Pihak sekolah ingin memohon untuk mendapatkan bekalan buku-buku bacaan Pusat Sumber Sekolah.
3.            Adalah diharapkan, usaha ini dapat menggalakkan murid-murid membaca dan seterusnya
meningkatkan pencapaian NILAM sekolah.
Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,


…………………………………………………………….

s.k Fail Sekolah


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...