Friday, July 24, 2015

SISTEM DEWEY

 Cikgu Norhazalina Binti Hashim menerangkan Sistem Dewey kepada murid-murid Tahun 6 Efektif

·         000 Karya Am (General)
·         100 Falsafah dan Psikologi (Philosophy)
·         200 Agama (Religion)
·         300 Sains Kemasyarakatan (Social Science)
·         400 Bahasa (Language)
·         500 Sains Tulen (Pure Science)
·         600 Teknologi (Technology)
·         700 Kesenian (Fine and Decorative Arts)
·         800 Kesusateraan (Literature)
·         900 Geografi dan Sejarah Am (General Geography and History)
Nama : ______________    Tahun :
Lengkapkan Sistem Dewey berikut

000-___________________________
Judul buku : _________________________
100-_____________________________
Nombor panggilan -__________________
200-_____________________________
Judul buku : _________________________
300-_____________________________
Nombor panggilan -__________________
400-_____________________________
Judul buku : _________________________
500- _____________________________
Judul buku : _________________________
600-_____________________________
Nombor panggilan -__________________
700-_____________________________

Murid melengkapkan soalan sistem dewey. Murid memilih buku berdasarkan nombor sistem dewey yang diberi.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...