Monday, July 20, 2015

SOAL SELIDIK PSS SK BANGSAR

SOAL SELIDIK
MAKLUMAT PELANGGAN
1.Tahun    -   1, 2,3, 4, 5, 6
2. Jantina – Lelaki , perempuan
3. Kekerapan mengunjungi PSS SK Bangsar untuk mendapatkan perkhidmatan
1-3 kali sebulan                 4-6 kali sebulan                 7-9 kali sebulan                 lebih 10 kali sebulan
TAHAP KEPUASAN PELANGGAN
1.Layanan  guru dan pengawas PSS semasa berurusan.
i. Tidak Memuaskan        ii. Memuaskan                  iii. Baik                 iv sangat baik
2. Tempoh masa bagi urusan di kaunter cepat dan memuaskan.
i. Tidak Memuaskan        ii. Memuaskan                  iii. Baik                 iv sangat baik
3. Petunjuk arah jelas dan mudah difahami
i. Tidak Memuaskan        ii. Memuaskan                  iii. Baik                 iv sangat baik
4. Bahan bacaan terkini
i. Tidak Memuaskan        ii. Memuaskan                  iii. Baik                 iv sangat baik
5. Buku untuk pinjaman mencukupi.
i. Tidak Memuaskan        ii. Memuaskan                  iii. Baik                 iv sangat baik
6. Waktu perkhidmatan menepati keperluan.
i. Tidak Memuaskan        ii. Memuaskan                  iii. Baik                 iv sangat baik
7. Kemudahan ruang bacaan yang selesa dan persekitaran kondusif.

i. Tidak Memuaskan        ii. Memuaskan                  iii. Baik                 iv sangat baik

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...