Friday, September 4, 2015

LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE TUGU NEGARA, MUZIUM POLIS DAN MUZIUM KESENIAN ISLAM1.0 Nama Program: Program Kembara Sejarah Lawatan Sambil Belajar Ke Muzium
                                    Polis,Muzium Kesenian Islam Dan Tugu Negara.
  • Mendedahkan murid-murid kepada konsep asas sejarah iaitu sumber sejarah, nilai-nilai sejarah serta peristiwa penting yang dianggap bersejarah.
  • Mendedahkan murid tentang dunia sejarah yang sebenar.
  • Berkongsi idea antara peserta lawatan dengan guru pengiring dan peserta dengan masyarakat luar.
  • Menyediakan diri murid peluang untuk mendapat pengalaman pembelajaran di luar bilik darjah dan menjadikan pembelajaran dan pengalaman yang lebih bermakna dan menarik.
  • Memperkembangkan kemahiran bahasa untuk berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat.
  • Membentuk tingkah laku dan sikap murid untuk lebih berdaya saing.
BIL
MASA
PERKARA
CATATAN

1.

7.40  pagi
Peserta rombongan berkumpul di Dewan SK Bangsar
-       Pembahagian kumpulan
-       Taklimat oleh guru
-       Makan
Mendengar taklimat
2.
8.00  pagi
Bertolak ke Muzium Polis

3.
8.20 pagi
Tiba di Muzium Polis

4.
8.30 pagi
Taklimat mengenai Muzium Polis
Catatan dibuat oleh peserta
5.
9.00 pagi
Melawat sekitar Muzium Polis

Literasi Maklumat
6
10.00 pagi
Bertolak ke Muzium Kesenian Islam

7
10.15 pagi
Tiba di Muzium Kesenian Islam
-Mendengar taklimat serta
-Melawat sekitar muzium
Literasi Maklumat
6.
11.40 pagi
Bertolak ke Tugu Negara

7.
12.00 tengah hari
Tiba di Tugu Negara
-Mendengar taklimat serta
-Mencari maklumat
Literasi Maklumat
8.
12.30 petang
Bertolak pulang ke sekolah

9.
1.00 petang
Tiba di sekolah

    untuk memberi penghormatan kepada perajurit yang gugur dalam Perang
    Dunia Pertama
   dalam bangunan itu.
     pembelajaran murid.
    singkat. Ini menjadikan murid-murid tidak mendapat pendedahan yang lebih
    mendalam mengenai info-info di muzium.


2.0 Tarikh:   6 Ogos 2015
3.0 Hari / Masa : Khamis (7.30 pagi hingga 1.00 petang)
4.0Tempat:  Muzium Polis,Muzium Kesenian Islam dan Tugu Negara
5.0 Objektif:
6.0 Sasaran: Murid-murid  Tahun 4 dan Tahun 5 SK Bangsar
7.0 Butiran aktiviti:
Tentatif Program  Lawatan

8.0 Penilaian Program:
8.1 Kekuatan Program:
1. Lawatan ke Muzium ini memberi kesempatan dan peluang kepada murid
2.Murid dapat melihat koleksi yang melambangkan dunia Islam sebenar.
3.Murid didedahkan dengan himpunan menarik semua perkara berkenaan kerja polis dari zaman Kesultanan Melayu sehingga hari ini.
4. Sambutan daripada murid-murid amat menggalakkan.
5. Murid berpeluang melihat sendiri barang-barang pameran yang terdapat di
6.  Lawatan yang berjaya akan memberikan kesan kepada pengalaman  
8.2 Kelemahan Program:
1. Masa yang diperuntukkan untuk murid melawat kawasan muzium terlalu
8.3 Cadangan Penambahbaikan :
1. Program ini perlu dilaksanakan sepanjang tahun secara berkala agar murid-  murid didedahkan dengan info-info dan pengetahuan mengenai sejarah. Ini dapat membantu murid-murid memahami konsep sejarah terutama dalam mata pelajaran Sejarah.

2. Masa untuk melaksanakan sesuatu program perlu lebih lama, terutamanya  semasa sesi penerangan dan diskusi agar murid-murid mendapat pendedahan yang secukupnya mengenai tempat yang dilawati.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...