Wednesday, October 7, 2015

BAHAN i-THINK KURSUS SEJARAH

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU SEJARAH SEKOLAH RENDAH
6 Oktober 2015
PPWBP

Hasilan Bengkel i-THINK

KUMPULAN 1
PETA BULATAN – TAHUN 4
TAJUK: ZAMAN PRASEJARAH
Standard Kandungan:
3.1 Kehidupan manusia prasejarah.
Standard Pembelajaran:
3.1.3 Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah.
SEJARAH TAHUN 5 – PETA TITI
Tajuk : Perjuangan Tokoh Tempatan
Standard Kandungan  : 7.2 –   Perjuangan tokoh tempatan menentang British.
Standard Pembelajaran  : 7.2.1 - menyenaraikan tokoh – tokoh tempatan yang menentang
penjajahan British.
Kumpulan 2 Peta Buih – Tahun 4
Tajuk:
•Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Standard Kandungan:
5.1 Tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka
•Standard Pembelajaran:
5.1.1 Menyatakan maksud tokoh terbilang.
K5.1.5 Menjelaskan tentang nilai-nilai murni masyarakat dahulu yang dapat dicontohi.

Peta Pelbagai AlirTahun 5
Tajuk:
Tergugatnya Kedaulatan Negara
Standard Kandungan:
7.1 Penjajahan dan campur tangan kuasa luar.
Standard Pembelajaran:
7.1.3 Menyatakan penjajahan dan campur tangan British dalam pentadbiran dan ekonomi.
7.1.4 Menyatakan kesan penjajahan  dan campur tangan British terhadap pentadbiran dan sosioekonomi
K7.1.5Menyatakan kepentingan memelihara kedaulatan dan kemakmuran negara kita.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...