Sunday, October 4, 2015

PETA i-THINK SEJARAH

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Sejarah Sekolah Rendah
15-17 Jun 2015

Program i-THINK merupakan PROGRAM  untuk mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar ke arah menghasilkan pelajar berfikiran kreatif dan kritis serta inovatif.
i-THINK membawa maksud i=inovatif   THINK=Pemikiran 
(Pemikiran Inovatif)
Budaya i-THINK
-          Melahirkan modal insan masa hadapan yang mempunyai pemikiran kreatif, kritis dan inovatif
-          Memupuk kemahiran pemikiran aras tinggi dan mampu berdaya saing
Bagaimana membudayakan i-THINK dalam PdP ?
-          Memperkenalkan alat berfikir (peta pemikiran) kepada guru dan pelajar.
-          Semua guru menggunakan alat berfikir mengikut kesesuaian tajuk semasa mengajar.
-          Pelajar menggunakan alat berfikir dalam pembelajaran dan catatan.
-          Menjadikan amalan dan budaya menggunakan alat berfikir dan kemahiran aras tinggi dalam PdP
-          Mengadakan portal bahan interaktif PdP yang dapat merangsangkan kemahiran berfikir.


Tajuk : 1. Mari Belajar Sejarah

Standard Kandungan :

1.1 Pengertian Sejarah dan kemahiran Sejarah

Standard Pembelajaran :

1.1.6 Menyatakan kepentingan sejarah dalam kehidupan
Tajuk : 5. Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Standard Kandungan :
5.4 Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka
Standard Pembelajaran :
K5.4.4 
Menyenaraikan sifat-sifat kesetiaan tokoh kepada institusi beraja.


Hasil Bengkel i-THINK
KUMPULAN 5
SEJARAH TAHUN 5
TAJUK  : Warisan Negara Kita
S. K       : 6.1 Intitusi Raja
S.P        : K 6.1.7  Menyatakan penghargaan terhadap intitusi raja
SOALAN :
Sebagai warganegara yang baik, apakah tindakan yang anda boleh lakukan untuk menghargai institusi beraja di Malaysia?

SOALAN : Senaraikan benua dan lautan di dunia  yang wujud selepas pencairan air batu.
Tajuk : Mari Belajar Sejarah
SK : 2.1 Zaman Air Batu
SP : 2.1.3 Menamakan benua dan lautan di dunia  selepas pencairan air batu
Kumpulan 1 - Peta BulatanNo comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...